Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je bila ustanovljena 24. septembra 2017 v Slovenj Gradcu v sklopu Praznika ekoloških kmetij.

Novice

Vabilo na okroglo mizo"Razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva - ključno področje za doseganje ciljev zelene in zdrave Slovenije 2030"

9. junij 2021

Ali bo oblikovanja ukrepov strateškega načrta SKP 2023 – 2027 in ANEK 2 v dovolj uspešno v podporo razvoju ekološkega kmetijstva za reševanje kritičnih izzivov varstva okolja in podnebnih sprememb, razvoja podeželja, zdravja potrošnikov ter ohranjanja biotsko raznovrstnosti v Sloveniji? 

Posnetek okrogle mize si lahko pogledate na: https://www.ctrp-kranj.si/2021/06/razvoj-slovenskega-ekoloskega-kmetijstva-kljucno-podrocje-za-doseganje-ciljev-zelene-in-zdrave-slovenije-2030-okrogla-miza-17-6-2021/

 

Akcijski načrt za ekološko kmetovanje do leta 2027 v javni razpravi

24. april 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je 23.4. dalo v javno razpravo ANEK.

Na drugem Posvetu v Državnem svetu marca 2019 smo ekološki kmetje, združeni v Zvezo, MKGP in državo pozvali k pripravi Akcijskega načrta za ekološko kmetovanje v Sloveniji do leta 2027. V okviru Javnega poziva na pripravo ANEK-a je Zveza ves čas aktivno sodelovala na vseh 11. delavnicah, podala je pisne pripombe na prvo javno obravnavo, v okviru Delovne skupine za ekološko kmetovanje na MKGP vztrajala na podanih pripombah in predlogih.

Na zdajšnji Osnutek ANEK-a ima ZDEKS kar nekaj pripomb, ki jih bo prav tako pisno posredovala na MKGP. 

Tudi Vas vabimo, da pristopite k sodelovanju v javni razpravi in podate vaše predloge in mnenje. 

Na ZDEKS ugotavljamo, da je zaradi pomanjkanja politične volje vprašljiva izvedba ANEK-a, saj ne poznamo finančnih kazalnikov, niso opredeljene določene naloge, kdo konkretno jih bo izvajal in kako. Predvsem nas skrbi prenos znanja za ekološko kmetovanje ne le že obstoječe ekološke kmete, temveč tudi na konvencionalne kmete, da se preusmerijo v ekološko pridelavo in tako povečamo samooskrbo z ekološko pridelano hrano v Sloveniji, po kateri je veliko povpraševanje. Prav tako ni pojasnjeno, kako se bo določene ukrepe ANEK-a preneslo v Strateški načrt SKP do leta 2027.

Vsekakor je naše pričakovanje usmerjeno k sledenju Strategije EU ”Od vil do vilic", ki predvideva povečanje ekoloških površin v eko pridelavo na 25 %.

Torej lepo vabljeni, da sodelujete v javni razpravi.

Osnutek ANEK-a:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/osnutek-akcijskega-nacrta-za-razvoj-ekoloskega-kmetijstva-do-leta-2027/

 

Kontaktirajte nas

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Dolenje selce 18
8211 Dobrnič
040 254 667
marija.marincek@gmail.com

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Dolenje selce 18
8211 Dobrnič
ID za DDV: 11091681
IBAN: SI56 6100 0001 8393 002 (Delavska hranilnica d.d.)