Ekološko kmetovanje v Sloveniji

Nazaj

Ekološko kmetovanje se v Sloveniji izvaja od 90. let prejšnjega stoletja.  Kmetije, ki so vpisane v register ekoloških kmetij, imajo certifikat, ki zagotavlja pristnost in neoporečnost pridelkov. Podatki o ekoloških kmetijah so dostopni tudi na spletni strani MKGP Spletni iskalnik ekoloških certifikatov

V letu 2016 je bilo v ekološko kontrolo vključenih 3.518kmetijskih gospodarstev (kar predstavlja 4,8% vseh  kmetij v Sloveniji) z 43.578,76 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (9,03 % od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v letu 2016). Od teh je 2.933 kmetij že zaključilo preusmeritveno obdobje (pridobilo eko certifikat), ki traja najmanj 24 mesecev od prve prijave v kontrolo.

Število pridelovalcev se vsako leto veča. V letu 1999 je za plačilo za podukrep Ekološko kmetovanje v okviru Programa razvoja podeželja zaprosilo 41 pridelovalcev, v letu 2016 pa že čez 3. 000.(Vir MKGP)

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000