• Fotografije
 • mediji
 • Aktualno
 • Zakonodaja
 • Kmetije
 • Kontakt
 • 10. strokovna konferenca AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 2019 v petek, 25. 1. 2019

  16. 1. 2019

  Vabijo: Inštitut za ekološko kmetijstvo, Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline  in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Združenjem za ekološko kmetovanje SVS, IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM in Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije

  v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru,  v gradu Hompoš v Pivoli 10 , Hoče pri Mariboru

   

  Okvirni program:

   

  8.00 – 9.00   Registracija in prihod udeležencev, ekološko okrepčilo

  9.00 – 9.15 Pozdravi in otvoritev konference

  9.15 – 9.30    Pozdrav in uvodni nagovor dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo

                          in prehrano RS

   

  1. sklop: Stanje, zakonodaja in izzivi za razvoj ekološkega kmetijstva v prihodnje (9.30 – 12.15)

   

  9.30 – 10.15 Prikaz trenutnega stanja ekološkega kmetijstva v RS, nova evropska zakonodaja o

                         ekološkem kmetijstvu Uredba 848/2018 in odprte dileme pri usklajevanju

                         podzakonskih predpisov - Maja Žibert in sod. Direktorata za kmetijstvo, MKGP)

  10.15 – 10.30 Neskladja na ekoloških kmetijah, v predelavi in trženju, pri uveljavljanju

                             neposrednih plačil in drugih ukrepov kmetijske politike (predstavniki različnih

                             kontrolnih in inšpekcijskih organov: Nives Adamič Kričej IKC-UM, …)

   

  10.30-11.00 Priložnosti za nadaljnji razvoj in nekaj predlogov za novo SKP po 2020

  - Njivski kolobar za povečanje biodiverzitete (združene setve in alternativne poljščine) – prof. dr. Franc Bavec UM FKBV

  - Prekrivni posevki in uporaba valjarja rastlinske odeje – prof. dr. Martina Bavec in sod. UM FKBV

  - Povezovanje ponudnikov ekoloških pridelkov oz. živil – novi koncepti

  - Ekološko kmetijstvo na VVO in drugih zavarovanih območjih

   

  11.00-12.15  Okrogla miza:

   

  Kako doseči zastavljene cilje v PRP z izboljšavami v verigah vrednosti, generično promocijo (EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO) in vizija za novo programsko obdobje po 2020

  predstavniki ekoloških kmetov, poslovnega sektorja, MKGP in drugi deležniki

   

  12.15 - 13.00    Odmor za kosilo iz ekoloških sestavin (zelenjavna enolončnica in ekološka hrenovka)

                             (6 EUR) v menzi FKBV

   

  2. sklop: Turizem in ekološko kmetijstvo (13.00 - 14.30)

   

  13.00 - 13.15 Ekološka živila v gastronomiji in imenovanje Evropska gastronomska destinacija 2021 - prof. dr. Martina Bavec v sod. z MGRT

  13.15 – 13.30 Ponudba ekološke hrane na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji – mag. Martina Robačer, FKBV

  13.30 – 13.50 Kreiranje ekološkega »paleo« menuja v gostinski ponudbi in možnosti za sodelovanje z ekološkimi kmetijami  (Interreg projekt PaleoDiversiStryia ) – Anja Vintar in dr. Matija Črešnar (Zavod za varstvo kulturne dediščine)

  13.50 – 14.30 Predstavitve in izkušnje s ponudbo in certificiranjem ekoloških jedi oz. sestavin vabljenih ekoloških kmetij oz. gostinskih lokalov z razpravo (Baron, Pri Damah, …)

   

  14.30-15.00    Kako naprej? Predlogi udeležencev za izboljšave v prihodnje

  15.00 – 15.15 Zaključek konference in priprava zaključkov

   

  Pogoji za udeležbo in drugo:

   

  Zaradi lažje organizacije dogodka zbiramo predhodne prijave do 24.1.2019 do 8. ure preko spleta preko spleta um FKBV http://www.fkbv.um.si/ oz. na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5HFBPddQMDolT_I2LAjAWDcPudABt7_ib8FhBzgCg8FYGyQ/viewform 

   

  Dodatne informacije o dogodku dobite na e-naslovu: martina.robacer@um.si .

  Organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb v programu!

   

  Kotizacije NI za samo udeležbo in prisotnost na dogodku, udeleženci pa si lahko dodatno naročijo kosilo iz ekoloških sestavin (enolončnica + hrenovka) in strošek 6 EUR/osebo poravnajo v menzi ob registraciji, kjer prejmejo bon.

   

  Za udeležence, ki želijo prejeti s strani Univerze v Mariboru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede uradno potrdilo o udeležbi na strokovni konferenci kot potrdilo o usposabljanju za potrebe svojih referenc, ga lahko izdamo po dogodku na podlagi izdanega naročila in plačilu 25 EUR/osebo.

  Izročke predstavitev in druga gradiva bomo v primeru soglasja avtorjev postavili na spletne strani fakultete oz. katedre. Na podlagi naročila in plačila 10 EUR + poštnina pa jih lahko posredujemo tudi v pisni obliki na naslov naročnika.