Predlagani dnevni red:

1. Pozdrav predsednice in izvolitev delovnih teles ZČ Zveze

2. Določitev dnevnega reda

3. Poročilo predsednice o delu Zveze, finančno poročilo, poročilo NO in ČR

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Razprava po poročilih in sprejem poročil

6. Razrešitev organov Zveze in izvolitev novih članov organov Zveze (predsednik, UO, NO, ČR)

7. Sprejem novih članov v Zvezo

8. Članarina za leto 2019 in prispevek za nove člane

9. Program dela za leto 2019

10. Pozdravne besede gostov

11. Razno

Na ekološki kmetiji Kukenberger se dobimo ob 12.00 uri.

Ogledali si bomo kmetijo, sledi predstavitev z degustacijo  mlečnih izdelkov.

Ob 13. uri nadaljujemo z zborom članov. Po zboru družabno srečanje v bližnji gostilni Rakar.

 

Prosimo vas, da nam vašo prisotnost sporočite do vključno petka, 22. marca 2019 na e-naslov: marija.marincek@gmail.com.

 

Vljudno vabljeni!                                                                               

                                                                                                             Predsednica ZDEKS

                                                                                                             Marija Marinček, l.r. 

Kontaktirajte nas

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Ovsiše 55
4244 Podnart
041/556 211
alesfister@gmail.com

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Ovsiše 55
4244 Podnart
ID za DDV: 11091681
IBAN: SI56 6100 0001 8393 002 (Delavska hranilnica d.d.)

Sledite nam