• Fotografije
 • mediji
 • Aktualno
 • Zakonodaja
 • Kmetije
 • Kontakt
 • 2. redni zbor članov Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije

  14. 3. 2019

   

  V A B I L O

  Vabimo vas na 2. redni zbor članov Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije

  v nedeljo, 24. marca ob 13.00  uri na Ekološki kmetiji Kukenberger,

  Gorenje Ponikve 20 pri Trebnjem

   

  Predlagani dnevni red:

  1. Pozdrav predsednice in izvolitev delovnih teles ZČ Zveze

  2. Določitev dnevnega reda

  3. Poročilo predsednice o delu Zveze, finančno poročilo, poročilo NO in ČR

  4. Poročilo verifikacijske komisije

  5. Razprava po poročilih in sprejem poročil

  6. Razrešitev organov Zveze in izvolitev novih članov organov Zveze (predsednik, UO, NO, ČR)

  7. Sprejem novih članov v Zvezo

  8. Članarina za leto 2019 in prispevek za nove člane

  9. Program dela za leto 2019

  10. Pozdravne besede gostov

  11. Razno

  Na ekološki kmetiji Kukenberger se dobimo ob 12.00 uri.

  Ogledali si bomo kmetijo, sledi predstavitev z degustacijo  mlečnih izdelkov.

  Ob 13. uri nadaljujemo z zborom članov. Po zboru družabno srečanje v bližnji gostilni Rakar.

   

  Prosimo vas, da nam vašo prisotnost sporočite do vključno petka, 22. marca 2019 na e-naslov: marija.marincek@gmail.com.

   

  Vljudno vabljeni!                                                                               

                                                                                                               Predsednica ZDEKS

                                                                                                               Marija Marinček, l.r.