DONACIJA IZ DOHODNINE

Nazaj

Če odstotka dohodnine še niste namenili nobenemu dobrodelnemu društvu oziroma bi del svoje dohodnine iz letošnjih zaslužkov radi namenili komu drugemu kot do zdaj, lahko oddate vlogo na finančno upravo še do konca leta.

Seznam upravičencev je objavljen na tej povezavi (PDF)

Letos smo iz dohodnine različnim dobrodelnim in humanitarnim društvom, gasilcem, zavetiščem, tudi verskim skupnostim in političnim strankam ter sindikatom namenili 10,7 milijona evrov ali dvakrat toliko kot leto prej, ko so dohodninske donacije znašale 5,5 milijona evrov.
Znesek je dvakrat večji zato, ker lahko po PKP 7 namesto pol odstotka dohodnine namenite za donacije dvakrat toliko, torej odstotek. Kljub temu da omenjeno povišanje prinaša protikoronski interventni zakon, ne gre za začasni ukrep. Odstotek za donacije se poviša za nedoločen čas.

 

Kako lahko donirate?

To storite prek obrazca, po pošti ali prek eDavkov. Obrazec za namenitev dela dohodnine je dostopen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Vlogo oddate samo, če želite donacijo nameniti komu drugemu, kot ste jo do zdaj, oziroma če donirate prvič.

 

Koliko lahko donirate?

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, torej največ desetim organizacijam. Pri tem skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1, 0,2, 0,3 odstotka … ali en odstotek dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati enega odstotka dohodnine.

 

Kaj pa, če ste že pred leti namenili pol odstotka dohodnine, denimo, trem organizacijam in zdaj, ko se je ta delež povečal na odstotek, ne naredite nič?

V tem primeru ste še vedno donator. Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so jih davčni zavezanci v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije že predložili, so se podvojili. Lahko pa dajo davčni zavezanci novo ali spremenjeno zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije.

 

Komu lahko donirate?

Dohodnino lahko namenite:

  • nevladnim organizacijam v javnem interesu,
  • političnim strankam,
  • reprezentativnim sindikatom ali
  • registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim,
  • humanitarnim in prostovoljnim društvom (gasilci, društva za boj proti boleznim).

Skratka, donirate lahko vsem, ki so na omenjenem vladnem seznamu, ki pa se vsako leto dopolnjuje.

UPAVIČENCI SMO TUDI MI! 

Kaj pa se zgodi, če ne naredite nič?

Potem gre denar na posebno postavko v proračunu, tega pa razdeli vlada prek ministrstva za javno upravo. O razdelitvi sredstev odločajo komisije, ki so praviloma sestavljene iz predstavnikov različnih ministrstev, na podlagi strateških dokumentov (zakon o nevladnih organizacijah, strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva) ter usmeritev, ki jih sprejme svet vlade za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, sporočajo z MJU.

Zakaj nameniti donacijo iz dohodnine prav nam?

Zato, ker si ekološki kmetje prizadevamo za varovanje okolja, zdravje ljudi. Podnebne spremembe nas opozarjajo, da moramo tudi v kmetijstvu nameniti več pozornosti naravi in delovati z njenimi zakonitostmi in ne proti njej. Zdrava, neoporečna hana, pridelana na ekološki način, je ne le hana temveč tudi zdravilo.

Spoštovani državljani, na Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije bomo zelo veseli vsakega evra. Še naprej  se bomo trudili za boljšo ekološko zavest, kajti  “Ekološko + lokalno=IDEALNO”!

Hvala v naprej za vaš prispevek!

Datoteke

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000