EKOLOŠKO KMETIJSTVO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM S POVDARKOM NA TRŽENJU

Nazaj

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023"

vabi na

 Webinarje – spletna predavanja strokovnjakov / raziskovalcev iz tujine  s prevodi v slovenski jezik in razpravo – ob sredah s pričetkom ob 11. uri

na povezavi preko MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg1MjkzZDEtMWIyZC00NGZhLTkwMDAtYWIzNDE0YjU1Nzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2201adf667-e5d2-4aa5-9d1c-b8caab3ab00a%22%7d

Veseli bomo vaše PREDHODNE PRIJAVE na eko.svetovanje.fkbv@um.si ali 02 320 90 08,  na spletu bo odprta povezava od 10.45 naprej. Prosimo, da se na webinarju prijavite z vašim polnim imenom (in ustanovo) zaradi posredovanja podatkov naročniku projekta.                                          

                    Vabljeni!

                                                                                                                                 Team FKBV

Vač o vsebini v priponki!

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000