Ekološko kmetijstvo na Bavarskem: organiziranost bioregij, prenos znanja na ekološke kmetije

Nazaj

v sredo, 28.02.2024 med 11.00 in 13.15 Kje na povezavi preko MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDM2NGNkZmItMWMxMi00ODA4LTllMDYtMzBjZDY3MzllNTlk%40thread.v2 /0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95bee669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d

Dr. Klaus Wiesinger (Nemčija) 

Dr. Klaus Wiesinger je doktoriral iz agronomije na Univerzi v Münchnu, Weihenstephan. Njegove delovne izkušnje segajo na področja kakovosti vode, krajinskega načrtovanja ter različnih projektov na temo biotske raznovrstnosti. Med leti 2001-2006 je bil direktor krovne organizacije ekoloških kmetov na Bavarskem. Od leta 2006 je je bil koordinator ekoloških raziskav pri Bavarskem državnem raziskovalnem inštitutu za kmetijstvo Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) – več informacij o organizaciji in predavatelju https://www.lfl.bayern.de/verschiedenes/ueberuns/220516/index.php. Poleg koordinacije teh raziskav je bil od leta 2013 tudi projektni vodja različnih državnih projektov s tematiko ekološkega kmetovanja, kot so mreža ekoloških kmetov in ekološke regije. Med letoma 2010-2022 je bil koordinator LfL Kompetenčnega centra za ekološko kmetovanje, ki je od 2022 članica raziskovalne koordinacijske skupine v LfL. Kaj Predavanje bo usmerjeno v predstavitev bioregij na Bavarskem, kot metode za pospeševanje razvoja ekološkega kmetijstva (https://www.lfl.bayern.de/iab/landbau/049619/index.php) – ekoregije so tudi tema slovenskega Strateškega načrta do 2027. Na predavanju bo predstavil tudi pregled raziskav v ekološkem kmetijstvu ter pregled svetovalnega in šolskega sistema za ekološko kmetijstvo na Bavarskem. Podal bo nekaj primerov ekoloških raziskovalnih projektov. Razložil nam bo različne raziskovalne pristope (aplikativne raziskave) in metode dela – npr. njihove delovne krožke. Predavanje bo dalo tudi vpogled v njihov politični program o razvoju ekološkega kmetijstva na Bavarskem. Na koncu bo predstavil pregled prenosa znanja s posebnim poudarkom na ukrepih, pri katerih bi lahko sodelovali tudi slovenski študenti, raziskovalci in kmetje. Prevaja dr. Ana Frelih Larsen Veseli bomo vaše PREDHODNE PRIJAVE na eko.svetovanje.fkbv@um.si ali 02 320 90 08, na spletu bo odprta povezava od 10.45 naprej. Prosimo, da se na webinarju prijavite z vašim polnim imenom (in ustanovo) zaradi posredovanja podatkov o udeležencih naročniku projekta

Veseli bomo vaše PREDHODNE PRIJAVE na eko.svetovanje.fkbv@um.si ali 02 320 90 08, na spletu bo odprta povezava od 10.45 naprej. Prosimo, da se na webinarju prijavite z vašim polnim imenom (in ustanovo) zaradi posredovanja podatkov o udeležencih naročniku projekt.

Vabijo Team FKBV

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000