EKOLOŠKO POLJEDELSTVO- IZKUŠNJE IZ SLOVAŠKE

Nazaj

Kdaj v sredo, 6.12.2023 med 11.00 in 13.15 Kje na povezavi preko MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YTk4MTJmMzEtNGVhZC00YzZmLTg5OTItOTQwMGNkMjVhMzFi%40t hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95bee669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d

Kdo Magdalena Lacko-Bartošová (Slovaška) Od leta 2001 je redna profesorica na Slovaški Univerzi za kmetijstvo v Nitri (SUA). Poučuje in raziskuje na področju rastlinske pridelave, trajnostnega in ekološkega kmetijstva. Poglavitne teme ki jih obravnava so: upravljanje s tlemi, kolobar, nekemično zatiranje plevelov, tehnologija pridelave, vsbnost hranil in kakovost žit v ekološkem kmetijstvu. Okoljski vidik različnih praks, kakovost ne tradicionalnih žit, razvoj in izvajanje kmetijske politike. Je tudi glavna raziskovalka v kar 17-tih nacionalnih projektiih, raziskovalka in sodelavka v treh evropskih raziskovalnih projektih. Raziskovalno sodeluje tudi z drugimi državami (ZDA, Kanada). Odgovorna je za doktorske študente na matični fakulteti, skrbi tudi za kakovost mednarodnih študijskih programov na Univerzi. Trenutno vodi in upravlja štiri operativne programe za raziskave in razvoj. Kaj Predavanje bo zajemalo celovit pregled ekološke pridelave na Slovaškem, osredotočen na njegov razvoj skozi čas, strukturo sektorja ter podporne ukrepe za ekološke pridelovalce. Specifika ekološke pridelave na Slovaškem so v povprečju zelo velika kmetijska gospodarstva (453 ha) v primerjavi s konvencionalnimi (78 ha). Predstavljen bo ekonomski vidik ekološke pridelave žit v primerjavi s konvencionalno pridelavo. Posebej bodo izpostavljena nekatera alternativna/manj zastopana žita z vidika kakovosti in ekonomičnosti pridelave. V zadnjem delu bo predavateljca izpostavila še nekatere druge rezultate svojih večletnih raziskav na področju ekološkega poljedelstva. Prevaja Prof. dr. Martina Bavec – UM FKBV Veseli bomo vaše 

PREDHODNE PRIJAVE na eko.svetovanje.fkbv@um.si ali 02 320 90 08, na spletu bo odprta povezava od 10.45 naprej. Prosimo, da se na webinarju prijavite z vašim polnim imenom (in ustanovo) zaradi posredovanja podatkov naročniku projekta. Vabljeni! Team FKBV

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000