Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrep EK

Nazaj

Kot je uradno znano, se je letos zmanjšalo število prijav v kontrolo za ekološko kmetovanje, kar se je zgodilo le v Sloveniji, v vseh ostalih evropskih državah zanimanje za ekološko kmetovanje narašča.

https://www.delo.si/novice/okolje/stevilo-ekokmetij-se-je-prvic-zmanjsalo-272899.html

https://www.delo.si/novice/okolje/ministrstvo-se-ni-analiziralo-vzrokov-za-zmanjsanje-stevila-ekokmetij-273053.html

Ker se  kljub prizadevanjem Zveze, da se vendarle sprejme določene ukrepe, ki jih je v svojem dvoletnem delovanju ZDEKS vseskozi predlagal MKGP, se ni tako rekoč nič premaknilo, smo v stanju, da urgentno rešujemo situacijo. Zahtevali smo nujni sestanek Delovne skupine za ekološko kmetovanje, ki je bil sklican in izveden 10. januarja 2020, na katerem smo ponovno opozorili na ta pereči problem. Prav  tako smo na sestanku pri ministrici 28.1.2020 predlagali nekaj rešitev; večje podpore za ekološko pridelavo, zlasti pri eko travinju, ki so bila leta 2015 drastično znižana in posledica je bila, da se je 300 ekoloških kmetov odločilo za izstop iz ukrep EK. Že vrsto leto si prizadevamo za povišanje odkupne cene ekološkega mesa. Najprej smo brali v KG izjavo MKGP, da ekološkega mesa v Sloveniji ni dovolj, pozneje je ministrstvo na podlagi naših trditev, da je ekološkega mesa v Sloveniji dovolj, vendar se ga ne odkupuje po ekološki ceni,ugotovilo, da je slovenskega ekološkega prirejenega mesa res dovolj, vendar se ga 2/3 odkupuje po konvencionalni ceni. Povišanje eko podpor za travinje utemeljujemo torej iz dveh vidikov, zmanjšanje podpor od leta 2015 in odkupa ekološkega mesa po konvencionalni ceni. Nujno potrebno je zvišanje za podpore eko semenarstva. Med proritetne naloge ministrstva smo predlagali vsaj po enega kmetijskega svetovalca specialista za ekološko kmetovanje na posamezni Zavod KGZS. Danes imamo po 20 letih organiziranega ekološkega kmetovanja tri specialiste za ekološko kmetovanje za nekaj več kot 3700 ekoloških kmetij, kar je po našem mnenju bistveno premalo in v tem se kažejo znaki neprizadevanja  po večjem zanimanju za ekološko kmetovanje s strani stroke,  kot kmeta. MKGP smo opozorili  na uvodne seminarje za ekološko kmetovanje za konvencionalne kmete, ki so se v preteklih programskih obdobjih že izvajali in so dali kmetom osnovne informacije o postopkih delovanje ekološkega kmetijstva. Menimo, da bi se kmetje lažje odločali za ekološko kmetovanje, če bi poznali osnovne zakonitosti ekološkega kmetovanja in jim le-ta ne bi predstavljal tako velik izziv za preusmeritev v ekološko kmetovanje.

Med možnosti, da se vendarle ekološki kmetje, ki so izstopili iz ekološke kontrole, podaljšajo svoj status vsaj še za eno leto, je nagovoriti ekološke kmete, ki bodo za leto 2019 opravljali obvezno 6 urno izobraževanje. Za kontrolo za ekološko kmetovanja se kmet lahko odloči preko celega leta.

MKGP je objavilo novico na spletni strani: https://www.gov.si/novice/podaljsanje-petletnih-obveznosti-za-ukrepa-kopop-in-ek/

ZDEKS vse ekološke kmete, ki so izstopili iz kontrole, poziva, da podaljšajo kontrolo še za eno leto. 

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000