Pripombe in predlogi na Zakon o spremembah Zakona o kmetijstvu

11. 8. 2020

Zveza društev ekoloških kmetov je podala pripombe in predloge na Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu

Tudi na tretjo javno obravnavo smo se odzvali z vsemi predlogi in pripombami. Menimo, da so spremembe v Zakonu o kmetijstvu nujne tudi glede ekološkega kmetovanja. Le z zakonskimi podlagami bomo lahko uresničili določene učinke za hitrejši razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji.