Projekt Impact4VAlues ’’PRAVICE DO ZDRAVJA NA KROŽNIKU – ZAGOTOVIMO VSEM OTROKOM IN MLADOSTNIKOM ENAKE PRAVICE DO ZDRAVE PREHRANE ZA KVALITETNO ŽIVLJENJE’’

Nazaj

Z DECEMBROM JE ZVEZA DRUŠTEV EKOLOŠKIH KMETOV SLOVENIJE ZAČELA Z IZVAJANJEM NOVEGA PROJEKTA, KATEREGA NAMEN JE SPODBUDITI VEČ LOKALNIH EKOLOŠKIH ŽIVIL NA JEDILNIKIH VSEH OTROK OZ. MLADIH V SLOVENIJI, V PRVI VRSTI NA JEDILNIKIH V VRTCIH IN ŠOLAH !

 

Številne raziskave dokazujejo, da na kvaliteto celotnega življenja posameznika, doseganje uspešnosti v poklicnem in privatnem življenju ter pogostost težkih obolenj in dolžino življenja ključno vpliva kvalitetno, zdravo prehranjevanje v otroštvu.

Vsaj minimalno enakovredne možnosti za vse otroke v Sloveniji za tako prehranjevanje naj bi pomagala dosegati Uredba o zelenem javnem naročanju.

Ta določa, da je v prehrani, ki jo otrokom pripravljajo v javnih zavodih (npr. v šolah) obvezen vsaj 12% (od leta 2023) oz. 15% (od l. 2024) delež ekološko pridelanih živil, ki so praviloma prehransko najbolj kvalitetna in zdrava.

Ekološka živila so dražja, zato je ob različnih ekonomskih možnostih otrok glede prehranjevanja izven vrtca oz. šole še toliko bolj pomembno dosledno izvajanje Uredbe.

Javni zavodi so pomembni tudi za enakovredne možnosti mladostnikov za vzgojo in izobraževanje o kvalitetni prehrani ter ekološki, lokalni pridelavi hrane.

Trenutno slabo izvajanje Uredbe je predvsem posledica nezadostnih sredstev za nabavo lokalnih ekoloških živil in zagotovitev dovolj osebja za organizacijo nabave ekološko pridelane hrane, premalo izobraževanja na to temo pa je posledica nevključenost v redne vzgojno-izobraževalne programe.

V projektu želimo odpraviti te pomanjkljivosti z vplivanjem na spremembo ustrezne zakonodaje z različnimi zagovorniškimi aktivnosti (izobraževanje, povezovanje, ozaveščanje javnosti in odločevalcev..).

Projekt ''Pravice do zdravja na krožniku'' se izvaja v okviru programa Impact4Value, ki ga sofinancira Evropska unija.

 

 

 

 


 

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000