Promocija Eko hrane

15. 6. 2019

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je ves čas svojega obstoja opozarjala na Promocijo ekološke hrane, ki se v Sloveniji ni izvajala od leta 2011. V septembru 2018 smo na Osnutek Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019-2024 (Strnjena različica)    podali predloge in se zavzemali za eko generično promocijo. Naši predlogi so obrodili sadove in v januarju 2019 nas je razveselila novica, da se bo predvidoma jeseni 2019 začela izvajati promocijska kampanija -Splošna promocija shem kakovosti, s poudarkom na shemah "IK" in "EKO pridelava". Predvidena skupna vrednost kampanije je 247.000,00 €. Znesek sicer ni spodbuden, pa vendar je pomembno, da se Promocija slovenske ekološke hrane začne. Na sestankih Delovne skupine za Ekološko kmetijstvo na MKGP so bili naši predlogi podprti in stekle so priprave.

Sprejeti so bili sklepi:

  1. MKGP bo v prihodnjih dneh poslalo članom projektne skupine (KGZS, FKBV, ZDEKS, ZZS, TZS, GZS) natančna navodila za pripravo vsebin, ki se jih bo v kampanji komuniciralo. Prav tako se jih bo pozvalo za aktivno sodelovanje pri pripravi Akcijskega komunikacijskega načrta.
  2. Člani DS so izpostavili, da je treba v promociji zelo jasno ločiti shemo IK in EKO. 
  3. Člani DS se strinjajo s predlogom MKGP, da se pripravi JN za izdelavo Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v RS.

Zveza društev  ekoloških kmetov je v začetku junija poslala na MKGP Predloge-glej priponko in upamo, da bodo naši predlogi v celotni upoštevani.

Kontaktirajte nas

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Ovsiše 55
4244 Podnart
041/556 211
alesfister@gmail.com

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Ovsiše 55
4244 Podnart
ID za DDV: 11091681
IBAN: SI56 6100 0001 8393 002 (Delavska hranilnica d.d.)

Sledite nam