Promocija Eko hrane

15. 6. 2019

Sprejeti so bili sklepi:

  1. MKGP bo v prihodnjih dneh poslalo članom projektne skupine (KGZS, FKBV, ZDEKS, ZZS, TZS, GZS) natančna navodila za pripravo vsebin, ki se jih bo v kampanji komuniciralo. Prav tako se jih bo pozvalo za aktivno sodelovanje pri pripravi Akcijskega komunikacijskega načrta.
  2. Člani DS so izpostavili, da je treba v promociji zelo jasno ločiti shemo IK in EKO. 
  3. Člani DS se strinjajo s predlogom MKGP, da se pripravi JN za izdelavo Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v RS.

Zveza društev  ekoloških kmetov je v začetku junija poslala na MKGP Predloge-glej priponko in upamo, da bodo naši predlogi v celotni upoštevani.