UKREPI ZA VEČ KOT 50% KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ Z EKOLOŠKIH KMETOVANJEM SO LAHKO (PRECEJ) ENOSTAVNI, A JIH JE POTREBNO RESNO IZVAJATI

Nazaj

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je 16.novembra 2022 organizirala spletno predavanje z naslovom: DOBRE PRAKSE IN IZKUŠNJE EVROPSKE REGIJE, KI JE DOSEGLA VEČ KOT 50% KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V EKOLOŠKEM KMETIJSTVU, s predavateljem Andreasom Schwaighoferjem, dolgoletnim predsednikom BIO AUSTRIA Salzburg.

 

Dogodek je potekal v okviru projekta ''ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi'', ki je podprt s sredstvi Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021

Predavanje je doseglo močan odziv v strokovni in splošni javnosti in se ga je udeležilo več kot 80 udeležencev, še zlasti pa veseli struktura udeleženih: ekološki kmetovalci, svetovalcI za ekološko kmetovanje v KGZS, predstavniki LAS iz vse Slovenije, predstavniki lokalnih oblasti, društva, univerzE in strokovne institucije, mediji in okoljsko ozaveščeni državljani.

Predavatelj je na na enostaven, nazoren in zelo realističen način predstavil, da so lahko učinkoviti ukrepi in aktivnosti za spodbujane ekološkega kmetovanja precej enostavni. Veliko pomembnejše kot kreativnost je njihovo resno, kontinuirano ter zadostno politično, finančno in strokovno podprto izvajanje. Prav s takimi aktivnostmi in pristopi je avstrijska dežela Salzburg dokazala, da je razvoj in rast ekološkega kmetijstva (EK) mogoče ne le do 25 % deleža kmetijskih zemljišč, temveč celo preko 50 % !

Med drugim je še posebej izpostavil, da je za pravi razvoj EK potrebna profesionalna organizacija z zaposlenimi strokovnjaki; v Bio Austria Salzburg jih je tako 8 polno zaposlenih oseb.

Ti so potrebni, da na podlagi potreb ekoloških kmetij intenzivno in ves čas sodelujejo pri sprejemanju nove zakonodaje in podpornih ukrepov za EK na vseh ravneh. Pri tem je pomembno sodelovanje med eko kmetovalci, ki vedo kaj za uspešnost svoje kmetije potrebujejo, ter stalno zaposlenimi strokovnjaki ki to ''prevedejo'' v ustrezno obliko in zastopajo v javnih in strokovnih diskusijah.

Prav tako so potrebni za kvalitetno in stalno sodelovanje z mediji, kjer v BIO AUSTRIA Salzburg velja, da za kvalitetno in pravočasno obveščenost novinarjev ob njihovem klicu pustijo vsa druga opravila.

Najbolj očitna in z ekonomskega vidika uspešna in učinkovita pa je za ekološke kmetovalce in potrošnike podpora pri vzpostavljanju uspešnega trženja. Skozi večletno podporo pri organiziranju trženja lokalnih ekoloških izdelkov, v prvi vrst mleka, so uspeli zagotoviti prodajo pri nekaterih največjih trgovskih mrežah, kot so REWE, SPAR, ..., kjer se zdaj proda večina avstrijskega ekološkega mleka.

Prav tako so z delom svojih strokovnjakov in finančno podporo uspelo priti v največje medije in tudi javne dogodke, kot je Salzburški maraton, kjer je večina okrepčil za tekače že več let lokalnih ekoloških.

Samo z aktivnostmi eko kmetovalcev kot prostovoljcev v združenju, jim takega razvoja zagotovo ne bi uspelo doseči. Vse te uspehe nedvomno omogočajo ustrezna finančna sredstva za delovanje BIO AUSTRIA Salzburg, ki ima za aktivnosti na ozemlju velikem 1/3 Slovenije 800.000 EUR na četo. Od tega je sicer ''le'' 100.000 s strani deželne vlade, ta podpora javnih sredstev pa jim je omogočila zaposlitev strokovnjakov, ki si sedaj večino sredstev najdejo iz EU virov, uspehi pa so jim zagotovili tudi 25% sredstev iz članarin ekoloških kmetij in podjetij.

Ali kot je pomen profesionalnosti v svojem delovanju opisal g. Schwaighofer, ko je opisoval dogovore z velikimi trgovskimi za podajo domačega ekološkega mleka: ,, Ko so nam trgovci določili, da se za sestanek na to temo srečamo ob 8.uri na Dunaju, jim nismo mogli reči, da ne moremo, ker morajo iti takrat kmetje v hlev. In tako sem se jaz kot zaposleni sam odpravil na sestanek. ''

O predavatelju: Andreas Schwaighofer je od leta 1992 direktor združenja BIO AUSTRIA Salzburg, pri vzpostavitvi katerega je tudi sodeloval. Sodeloval je tudi pri vzpostavitvi prvih kontrolnih organizacij za EK v Avstriji in vzpostavitvi neodvisnega certifikacijskega sistema za EK. Poleg tega je bil aktivno udeležen pri vzpostavitvi zvezne organizacije BIO AUSTRIA kot mreže avstrijskih deželnih združenj za ekološko kmetijstvo.

O BIO AUSTRIA Salzburg: Naloge organizacije BIO AUSTRIA so predstavljati interese ekološkega kmetijstva, svetovati in usposabljati ekološke kmetovalce, podpirati promocijo ekološkega kmetijstvo In trženje hrane Iz ekološkega kmetijstva. BIO AUSTRIA Salzburg kot njeno združenje za deželo Salzburg je neprofitno združenje z okrog 1400 kmetijami kot članicami. V deželi Salzburg je 50% kmetij ekoloških, ki po kriterijih ekološkega kmetijstva kmetujejo na 60% kmetijskih zemljišč te dežele.

 

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000