Ekološke kmetije

Člani zveze ZDEKS

Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev - Deteljica

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine