Po mnenju IFOAM Organics Europe je rezultat korak nazaj v smislu biološke varnosti in svobode izbire za potrošnike, vendar so poslanci ohranili nekatere minimalne zahteve glede preglednosti in celo ponovno vključili določbe o sledljivosti, na katerih bi morale graditi države članice, da zagotovijo svobodo kmetov, da ne uporabite genski inženiring.


"Večina poslancev Evropskega parlamenta je glasovala za oslabitev zahtev glede biološke varnosti za NGT, pa tudi za ohranitev sledljivosti NGT v celotni proizvodnji in možnost nacionalnih ukrepov soobstoja za zaščito ekološkega kmetijstva," je po zaključku dejal Jan Plagge, predsednik IFOAM Organics Europe. glasovati.

Parlament je med glasovanjem za predlog tudi priznal, da so patenti na semena grožnja evropskemu rejskemu sektorju, in poslal jasno sporočilo, da se patentna zaščita ne bi smela razširiti na genski material, ki ga je mogoče pridobiti tudi s konvencionalnim žlahtnjenjem.

"Današnje glasovanje evropskih poslancev je polno protislovij, saj priznava nekatera pomembna vprašanja, povezana z deregulacijo NGT, vendar ne zagotavlja konkretnih rešitev in bi kmete in rejce pustilo izpostavljene korporativnemu prevzemu genskih virov prek patentov," je poudaril Plagge.

»Svet ministrov ne bi smel ponoviti istih napak, ko je prehitel te razprave in zanemaril pomanjkanje znanstvene podlage za deregulacijo nekaterih teh novih genomskih tehnik, na katere opozarja francoski organ za varnost hrane. Nacionalne vlade bi morale najprej zagotoviti pravno rešitev za zaščito rejcev in kmetov pred patenti ter za zaščito celovitosti organske in konvencionalne proizvodnje brez gensko spremenjenih organizmov, preden nadaljujejo z oslabitvijo zahtev glede biološke varnosti,« je opozoril Jan Plagge.

Parlament se je strinjal s pristopom Evropske komisije in zahtevami ekološkega sektorja, da se izrecno ohrani prepoved vseh NGT v ekološki pridelavi. Parlament je tudi glasoval za ohranitev določb o sledljivosti za NGT, ki presegajo minimalno preglednost NGT v serijah semen, ki jih je predlagala Evropska komisija. Evropski poslanci so tudi zavrnili spremembe, ki bi državam članicam preprečile sprejetje ukrepov soobstoja za zaščito celovitosti ekološke in konvencionalne proizvodnje brez GSO.

Še vedno se pričakuje stališče Sveta ministrov pred začetkom tristranskih pogajanj.

Ekološki pridelovalci računajo, da bodo države članice v Svetu zagotovile svojo pravico do sprejemanja ukrepov sledljivosti in nacionalnega soobstoja, da zagotovijo svobodo kmetov, proizvajalcev hrane in potrošnikov, da ne uporabljajo tehnik genskega inženiringa.

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000