Aktualno

Stran 3 od 7 (Vseh vnosov: 81)

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo

2. december 2021

Obveščamo vas, da boste vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci zaključene petletne obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) v letu 2022 predvidoma lahko podaljšati za eno leto. Če ste zaključene petletne obveznosti za eno leto podaljšali že v letu 2021, pa jih boste v letu 2022 predvidoma lahko podaljšali še za eno leto.

 

Posebej vabimo tudi vse zainteresirane, da v letu 2022 v ukrep EK vstopite na novo, saj na ta način podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja posebno pozornost.

 

Vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2022, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) za ukrep EK, pozivamo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2021 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil, ki jih najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer najdete tudi več informacij o ekološki pridelavi: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/.

Dvodnevna strokovna ekskurzija v Vojvodino

30. september 2021

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije  je v nedeljo 19.9.  in v ponedeljek 20.9.2021 organizirala strokovno ekskurzijo v Vojvodino z namenom ogleda dveh  primerov dobrih praks s področja ekološkega kmetovanja in kmetijskega sejma v Novem Sadu.

23. september ekološki dan EU

23. september 2021

BRUSELJ, 23. SEPTEMBRA - Tri institucije EU - Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija - so danes podpisale skupno izjavo, ki je 23. september uradno označila za ekološki dan EU.

ENOAT - srečanje visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva v Mariboru 25-28.8.2021

6. september 2021

ZDEKS je s  predstavitvijo delovanja zveze sodelovala na srečanju  visokošolskih učiteljev  za ekološko kmetovanje iz EU.

Zahvaljujemo se za dano možnost sodelovanja in s seznanitvijo razmer v ekološkem kmetijstvu v drugih državah.

Evropska mreža visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva ENOAT (European network of Organic Agriculture Teachers, http://enoat.chil.me/ ) je imela med  25. in 28. 8. 2021 redno letno srečanje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV). V treh dneh je bilo skupno prisotno enaindvajset udeležencev iz tujine (Švedska, Nemčija, Poljska, Češka, Avstrija, Ukrajina, Srbija, Makedonija, Hrvaška, Madžarska in Bolgarija, preko spleta Slovaška in Norveška) in osem iz gostiteljske ustanove, ki so skupaj zastopali 14 visokošolskih ustanov, kjer poučujejo ekološko kmetijstvo na različnih nivojih študija - večinoma v okviru samostojnih študijskih programov ali v povezavi z agroekologijo. Vključitev članov fakultete pred več kot dvema desetletjema je bila tudi podlaga za vzpostavitev študijskega programa Ekološko kmetijstvo na FKBV.

Vabilo na okroglo mizo"Razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva - ključno področje za doseganje ciljev zelene in zdrave Slovenije 2030"

9. junij 2021

Ali bo oblikovanja ukrepov strateškega načrta SKP 2023 – 2027 in ANEK 2 v dovolj uspešno v podporo razvoju ekološkega kmetijstva za reševanje kritičnih izzivov varstva okolja in podnebnih sprememb, razvoja podeželja, zdravja potrošnikov ter ohranjanja biotsko raznovrstnosti v Sloveniji? 

Posnetek okrogle mize si lahko pogledate na: https://www.ctrp-kranj.si/2021/06/razvoj-slovenskega-ekoloskega-kmetijstva-kljucno-podrocje-za-doseganje-ciljev-zelene-in-zdrave-slovenije-2030-okrogla-miza-17-6-2021/

 

Akcijski načrt za ekološko kmetovanje do leta 2027 v javni razpravi

24. april 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je 23.4. dalo v javno razpravo ANEK.

Na drugem Posvetu v Državnem svetu marca 2019 smo ekološki kmetje, združeni v Zvezo, MKGP in državo pozvali k pripravi Akcijskega načrta za ekološko kmetovanje v Sloveniji do leta 2027. V okviru Javnega poziva na pripravo ANEK-a je Zveza ves čas aktivno sodelovala na vseh 11. delavnicah, podala je pisne pripombe na prvo javno obravnavo, v okviru Delovne skupine za ekološko kmetovanje na MKGP vztrajala na podanih pripombah in predlogih.

Na zdajšnji Osnutek ANEK-a ima ZDEKS kar nekaj pripomb, ki jih bo prav tako pisno posredovala na MKGP. 

Tudi Vas vabimo, da pristopite k sodelovanju v javni razpravi in podate vaše predloge in mnenje. 

Na ZDEKS ugotavljamo, da je zaradi pomanjkanja politične volje vprašljiva izvedba ANEK-a, saj ne poznamo finančnih kazalnikov, niso opredeljene določene naloge, kdo konkretno jih bo izvajal in kako. Predvsem nas skrbi prenos znanja za ekološko kmetovanje ne le že obstoječe ekološke kmete, temveč tudi na konvencionalne kmete, da se preusmerijo v ekološko pridelavo in tako povečamo samooskrbo z ekološko pridelano hrano v Sloveniji, po kateri je veliko povpraševanje. Prav tako ni pojasnjeno, kako se bo določene ukrepe ANEK-a preneslo v Strateški načrt SKP do leta 2027.

Vsekakor je naše pričakovanje usmerjeno k sledenju Strategije EU ”Od vil do vilic", ki predvideva povečanje ekoloških površin v eko pridelavo na 25 %.

Torej lepo vabljeni, da sodelujete v javni razpravi.

Osnutek ANEK-a:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/osnutek-akcijskega-nacrta-za-razvoj-ekoloskega-kmetijstva-do-leta-2027/

 

Nagrada za inovativnost v skupini jogurtov Ekološki jogurt Domače jabolko Kmetija Kukenberger v sodelovanju s kmetijo Kastelic

17. februar 2021

Ekološki sadni jogurt je izdelan iz ekološkega senenega mleka. Vsebuje kar 30 % sadni delež in zmerno količino sladkorja. Sadni delež ekološkega jogurta predstavlja jabolčna čežana, ki so ji za izboljšanje arome dodali kanček cimeta. Čežano pridelujejo na bližnji ekološki kmetiji Kastelic, iz lastnih jabolk. Jogurt je polnjen v povratno stekleno embalažo, kar daje izdelku dodatno trajnostno noto. 

Čestitamo in ponosni smo na naše inovativne ekološke kmete!

https://nutris.org/novice/rezultati-izbora-najbolj-inovativnih-zivil-leta-2021

Stran 3 od 7 (Vseh vnosov: 81)

Kontaktirajte nas

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Dolenje selce 18
8211 Dobrnič
041/556 211
alesfister@gmail.com

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Dolenje selce 18
8211 Dobrnič
ID za DDV: 11091681
IBAN: SI56 6100 0001 8393 002 (Delavska hranilnica d.d.)

Sledite nam