Aktualno

Stran 4 od 8 (Vseh vnosov: 88)

Vabilo na okroglo mizo"Razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva - ključno področje za doseganje ciljev zelene in zdrave Slovenije 2030"

9. junij 2021

Ali bo oblikovanja ukrepov strateškega načrta SKP 2023 – 2027 in ANEK 2 v dovolj uspešno v podporo razvoju ekološkega kmetijstva za reševanje kritičnih izzivov varstva okolja in podnebnih sprememb, razvoja podeželja, zdravja potrošnikov ter ohranjanja biotsko raznovrstnosti v Sloveniji? 

Posnetek okrogle mize si lahko pogledate na: https://www.ctrp-kranj.si/2021/06/razvoj-slovenskega-ekoloskega-kmetijstva-kljucno-podrocje-za-doseganje-ciljev-zelene-in-zdrave-slovenije-2030-okrogla-miza-17-6-2021/

 

Akcijski načrt za ekološko kmetovanje do leta 2027 v javni razpravi

24. april 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je 23.4. dalo v javno razpravo ANEK.

Na drugem Posvetu v Državnem svetu marca 2019 smo ekološki kmetje, združeni v Zvezo, MKGP in državo pozvali k pripravi Akcijskega načrta za ekološko kmetovanje v Sloveniji do leta 2027. V okviru Javnega poziva na pripravo ANEK-a je Zveza ves čas aktivno sodelovala na vseh 11. delavnicah, podala je pisne pripombe na prvo javno obravnavo, v okviru Delovne skupine za ekološko kmetovanje na MKGP vztrajala na podanih pripombah in predlogih.

Na zdajšnji Osnutek ANEK-a ima ZDEKS kar nekaj pripomb, ki jih bo prav tako pisno posredovala na MKGP. 

Tudi Vas vabimo, da pristopite k sodelovanju v javni razpravi in podate vaše predloge in mnenje. 

Na ZDEKS ugotavljamo, da je zaradi pomanjkanja politične volje vprašljiva izvedba ANEK-a, saj ne poznamo finančnih kazalnikov, niso opredeljene določene naloge, kdo konkretno jih bo izvajal in kako. Predvsem nas skrbi prenos znanja za ekološko kmetovanje ne le že obstoječe ekološke kmete, temveč tudi na konvencionalne kmete, da se preusmerijo v ekološko pridelavo in tako povečamo samooskrbo z ekološko pridelano hrano v Sloveniji, po kateri je veliko povpraševanje. Prav tako ni pojasnjeno, kako se bo določene ukrepe ANEK-a preneslo v Strateški načrt SKP do leta 2027.

Vsekakor je naše pričakovanje usmerjeno k sledenju Strategije EU ”Od vil do vilic", ki predvideva povečanje ekoloških površin v eko pridelavo na 25 %.

Torej lepo vabljeni, da sodelujete v javni razpravi.

Osnutek ANEK-a:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/osnutek-akcijskega-nacrta-za-razvoj-ekoloskega-kmetijstva-do-leta-2027/

 

Nagrada za inovativnost v skupini jogurtov Ekološki jogurt Domače jabolko Kmetija Kukenberger v sodelovanju s kmetijo Kastelic

17. februar 2021

Ekološki sadni jogurt je izdelan iz ekološkega senenega mleka. Vsebuje kar 30 % sadni delež in zmerno količino sladkorja. Sadni delež ekološkega jogurta predstavlja jabolčna čežana, ki so ji za izboljšanje arome dodali kanček cimeta. Čežano pridelujejo na bližnji ekološki kmetiji Kastelic, iz lastnih jabolk. Jogurt je polnjen v povratno stekleno embalažo, kar daje izdelku dodatno trajnostno noto. 

Čestitamo in ponosni smo na naše inovativne ekološke kmete!

https://nutris.org/novice/rezultati-izbora-najbolj-inovativnih-zivil-leta-2021

Namenite del dohodnine kot donacijo ZDEKS

24. december 2020

ZDEKS ima od leta 2019 status društva v javnem interesu na področju kmetijstva, zato ste toplo vabljeni, da nam namenite del vaše dohodnine. 

PRIMAKNI EVRO ZA ČIST SVET!

Če želite spodbujati Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije v prizadevanjih za ekološko bogato Slovenijo brez  tveganj za zdravje,  udejanjanje trajnostnega razvoja in soočanje s podnebnimi spremembami, nam lahko pomagate. 
 

 

 

Akcijski načrt za ekološko kmetovanje

23. december 2020

 

ZDEKS je že ves čas svojega obstoja vztrajala, da se mora ekološko kmetovanje v Sloveniji strateško načrtovati. Rdeči alarm se je prižgal januarja letos, ko se je 266 kmetov, ki so kmetovali na 2220 ha,  odločilo, da se v letu 2020 ne bodo več  prijavili v kontrolo za ekološko kmetovanje. Nekaj kmetov se je na novo prijavilo, vendar je v eko kontroli v Sloveniji v letu 2020 139 kmetij manj kot leta 2019. 

Stališče RS do Strategije "Od vil do vilic"

11. september 2020

Stališče RS do Strategije "Od vil do vilic" ni spodbudno in ne kaže usmeritve  na hitrejši razvoj na področju kmetijstva nasploh. Stališče RS glede ekološkega kmetijstva pa je zavajajoče in ne kaže opredelitve do povečanja ekološkega kmetovanja v Sloveniji, zato smo na Zvezi pripravili in posredovali naše pripombe in poglede na MKGP in pričakujemo, da se bo Slovenija pozitivno odzvala na uresničevanje Strategije "Od vil do vilic" in Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Stran 4 od 8 (Vseh vnosov: 88)

Kontaktirajte nas

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Ovsiše 55
4244 Podnart
041/556 211
alesfister@gmail.com

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Ovsiše 55
4244 Podnart
ID za DDV: 11091681
IBAN: SI56 6100 0001 8393 002 (Delavska hranilnica d.d.)

Sledite nam