Aktualno

Nazaj

(: )

23. september ekološki dan EU

BRUSELJ, 23. SEPTEMBRA - Tri institucije EU - Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija - so danes podpisale skupno izjavo, ki je 23. september uradno označila za ekološki dan EU.

ENOAT - srečanje visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva v Mariboru 25-28.8.2021

ZDEKS je s  predstavitvijo delovanja zveze sodelovala na srečanju  visokošolskih učiteljev  za ekološko kmetovanje iz EU.

Zahvaljujemo se za dano možnost sodelovanja in s seznanitvijo razmer v ekološkem kmetijstvu v drugih državah.

Evropska mreža visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva ENOAT (European network of Organic Agriculture Teachers, http://enoat.chil.me/ ) je imela med  25. in 28. 8. 2021 redno letno srečanje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV). V treh dneh je bilo skupno prisotno enaindvajset udeležencev iz tujine (Švedska, Nemčija, Poljska, Češka, Avstrija, Ukrajina, Srbija, Makedonija, Hrvaška, Madžarska in Bolgarija, preko spleta Slovaška in Norveška) in osem iz gostiteljske ustanove, ki so skupaj zastopali 14 visokošolskih ustanov, kjer poučujejo ekološko kmetijstvo na različnih nivojih študija - večinoma v okviru samostojnih študijskih programov ali v povezavi z agroekologijo. Vključitev članov fakultete pred več kot dvema desetletjema je bila tudi podlaga za vzpostavitev študijskega programa Ekološko kmetijstvo na FKBV.

Vabilo na okroglo mizo"Razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva - ključno področje za doseganje ciljev zelene in zdrave Slovenije 2030"

Ali bo oblikovanja ukrepov strateškega načrta SKP 2023 – 2027 in ANEK 2 v dovolj uspešno v podporo razvoju ekološkega kmetijstva za reševanje kritičnih izzivov varstva okolja in podnebnih sprememb, razvoja podeželja, zdravja potrošnikov ter ohranjanja biotsko raznovrstnosti v Sloveniji? 

Posnetek okrogle mize si lahko pogledate na: https://www.ctrp-kranj.si/2021/06/razvoj-slovenskega-ekoloskega-kmetijstva-kljucno-podrocje-za-doseganje-ciljev-zelene-in-zdrave-slovenije-2030-okrogla-miza-17-6-2021/

 

Akcijski načrt za ekološko kmetovanje do leta 2027 v javni razpravi

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je 23.4. dalo v javno razpravo ANEK.

Na drugem Posvetu v Državnem svetu marca 2019 smo ekološki kmetje, združeni v Zvezo, MKGP in državo pozvali k pripravi Akcijskega načrta za ekološko kmetovanje v Sloveniji do leta 2027. V okviru Javnega poziva na pripravo ANEK-a je Zveza ves čas aktivno sodelovala na vseh 11. delavnicah, podala je pisne pripombe na prvo javno obravnavo, v okviru Delovne skupine za ekološko kmetovanje na MKGP vztrajala na podanih pripombah in predlogih.

Na zdajšnji Osnutek ANEK-a ima ZDEKS kar nekaj pripomb, ki jih bo prav tako pisno posredovala na MKGP. 

Tudi Vas vabimo, da pristopite k sodelovanju v javni razpravi in podate vaše predloge in mnenje. 

Na ZDEKS ugotavljamo, da je zaradi pomanjkanja politične volje vprašljiva izvedba ANEK-a, saj ne poznamo finančnih kazalnikov, niso opredeljene določene naloge, kdo konkretno jih bo izvajal in kako. Predvsem nas skrbi prenos znanja za ekološko kmetovanje ne le že obstoječe ekološke kmete, temveč tudi na konvencionalne kmete, da se preusmerijo v ekološko pridelavo in tako povečamo samooskrbo z ekološko pridelano hrano v Sloveniji, po kateri je veliko povpraševanje. Prav tako ni pojasnjeno, kako se bo določene ukrepe ANEK-a preneslo v Strateški načrt SKP do leta 2027.

Vsekakor je naše pričakovanje usmerjeno k sledenju Strategije EU ”Od vil do vilic", ki predvideva povečanje ekoloških površin v eko pridelavo na 25 %.

Torej lepo vabljeni, da sodelujete v javni razpravi.

Osnutek ANEK-a:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/osnutek-akcijskega-nacrta-za-razvoj-ekoloskega-kmetijstva-do-leta-2027/

 

Nagrada za inovativnost v skupini jogurtov Ekološki jogurt Domače jabolko Kmetija Kukenberger v sodelovanju s kmetijo Kastelic

Ekološki sadni jogurt je izdelan iz ekološkega senenega mleka. Vsebuje kar 30 % sadni delež in zmerno količino sladkorja. Sadni delež ekološkega jogurta predstavlja jabolčna čežana, ki so ji za izboljšanje arome dodali kanček cimeta. Čežano pridelujejo na bližnji ekološki kmetiji Kastelic, iz lastnih jabolk. Jogurt je polnjen v povratno stekleno embalažo, kar daje izdelku dodatno trajnostno noto. 

Čestitamo in ponosni smo na naše inovativne ekološke kmete!

https://nutris.org/novice/rezultati-izbora-najbolj-inovativnih-zivil-leta-2021

Stran 8 od 13 (Vseh vnosov: 125)

Stopite v stik

Uradni podatki

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Modri

Cert ID: 0052/00055

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije
Matična številka: 4102576000